Le Temps des Druides by Kitty Scrap
Photo Anastasia Serdyukova